Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Environmental Management

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

10995

Wydawca

Elsevier Science Ltd

ISSN

0301-4797

eISSN

1095-8630

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35