Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Environmental Management

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Punktacja MNiSW

100

Impact Factor

4,865 [Lista 2018]