Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Ochrona Środowiska

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.4 Nauki biologiczne

Punktacja MNiSW

40

Impact Factor

0,576