Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: SN Applied Sciences

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.1 Archeologia
1.2 Filozofia
1.3 Historia
1.4 Językoznawstwo
1.5 Literaturoznawstwo
1.6 Nauki o kulturze i religii
1.7 Nauki o sztuce
2.1 Architektura i urbanistyka
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.3 Nauki o kulturze fizycznej
3.4 Nauki o zdrowiu
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
4.5 Zootechnika i rybactwo
5.1 Ekonomia i finanse
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.4 Nauki o komunikacji społecznej i mediach
5.5 Nauki o polityce i administracji
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
5.7 Nauki prawne
5.8 Nauki socjologiczne
5.9 Pedagogika
5.10 Prawo kanoniczne
5.11 Psychologia
6.1 Astronomia
6.2 Informatyka
6.3 Matematyka
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne
6.7 Nauki o Ziemi i środowisku
7.1 Nauki teologiczne

Punktacja MNiSW

20