Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Sposób kontrolowania kinetyki tworzenia połączeń adhezyjnych typu powłoka szpachlówkowa-podłoże stalowe głowicą ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości

Creators

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

PAT number

1569

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

401204

Patent office submission date

15.10.2012

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

226995

Date of obtaining the right

10.05.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

10/17

Made public date

31.10.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.