Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób kontrolowania kinetyki tworzenia połączeń adhezyjnych typu powłoka szpachlówkowa-podłoże stalowe głowicą ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości

Twórcy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

401204

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

15.10.2012

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226995

Data otrzymania prawa

10.05.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

10/17

Data upublicznienia

31.10.2017