Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Urządzenie pomiarowe do zliczania ziaren przemieszczających się przez kanał wylotowy siewnika oraz kontrolujące zatkanie kanału wylotowego siewnika

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

PAT number

2338

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Submission for country / region

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

439428

Patent office submission date

04.11.2021

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

19/2023

Made public date

08.05.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.