Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Łukasz Warguła

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

lukasz.wargula@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 42

ResearcherID

AAF-5603-2019

ORCID

0000-0002-3120-778X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.6 Inżynieria lądowa i transport: 25%

Artykuły (57)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (44)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS