Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Łukasz Warguła

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

lukasz.wargula@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 42

ORCID

0000-0002-3120-778X

ResearcherID

AAF-5603-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (71)

Rozdziały (46)

Książki (1)

Raporty (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (8)

Recenzje prac dyplomowych (15)

Wyniki (1)