Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Mechanizm regulacji wysokości położenia leża łóżka szpitalnego

Creators

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

422021

Patent office submission date

26.06.2017

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

233462

Date of obtaining the right

07.06.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

10/2019

Made public date

31.10.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.