Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Podciśnieniowy układ uszczelnienia sekcji tłoczącej wysokociśnieniowej pompy paliwowej

Creators

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

423431

Patent office submission date

14.11.2017

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

233347

Date of obtaining the right

17.06.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

9/2019

Made public date

30.09.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.