Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Mateusz Bor

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

mateusz.j.bor@doctorate.put.poznan.pl

Telefon

61 665 59 93

ORCID

0000-0002-7206-1449

Artykuły (23)

Rozdziały (1)

Raporty (4)

Wyniki (3)