Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Protonowe ciecze jonowe z kationem 1-metylo-4-piperydynoliowym i anionami alkilokarboksylanowymi, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki myjąco-dezynfekujące

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

418627

Patent office submission date

12.09.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

233515

Date of obtaining the right

17.06.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

10/2019

Made public date

31.10.2019