Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Mieszalnik hydrauliczny cieczy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

409632

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

29.09.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

234951

Data otrzymania prawa

05.12.2019

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

5/2020

Data upublicznienia

18.05.2020