Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Amoniowe ciecze jonowe z anionem monoramnolipidu, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako biosurfaktanty

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

427748

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

13.11.2018

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

236259

Data otrzymania prawa

21.08.2020

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

21/2020

Data upublicznienia

28.12.2020