Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe bisamoniowe ciecze jonowe di[2-(2,4-dichlorofenoksy)propioniany] alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowe) oraz sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako środki ochrony roślin

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

412742

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

16.06.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

228230

Data otrzymania prawa

13.10.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

02/2018

Data upublicznienia

28.02.2018