Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Przyrząd do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła

Twórcy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

407220

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

18.02.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

227748

Data otrzymania prawa

21.08.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

01/2018

Data upublicznienia

31.01.2018