Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób otrzymywania kompozytu jednopolimerowego z włókien dwukomponentowych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

403347

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

28.03.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

224460

Data otrzymania prawa

15.06.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

12/2016

Data upublicznienia

30.12.2016