Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób otrzymywania kompozytu jednopolimerowego z włókien dwukomponentowych

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

403347

Patent office submission date

28.03.2013

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

224460

Date of obtaining the right

15.06.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

12/2016

Made public date

30.12.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.