Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Kompozyt polipropylenu o właściwościach bakteriobójczych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

404653

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

12.07.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

225007

Data otrzymania prawa

08.09.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

2/2017

Data upublicznienia

28.02.2017