Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Wymywalne rdzenie odlewnicze i sposób ich otrzymywania

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Co-owner institution name

Spinko Sp. z o.o.
Politechnika Poznańska

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

420040

Patent office submission date

29.12.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

235405

Date of obtaining the right

05.12.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

10/2020

Made public date

27.07.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.