Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób wytwarzania kompozycji epoksydowej o zwiększonej ognioodporności

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

425946

Patent office submission date

15.06.2018

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

236901

Date of obtaining the right

12.11.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

04/2021

Made public date

22.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.