Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Pary jonowe (4-chloro-2-X-fenoksy)octanu z L-proliną, L-histydyną i L-arginianem metylu, sposób otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicyd

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

427819

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

19.11.2018

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

237268

Data otrzymania prawa

24.11.2020

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

06/2021

Data upublicznienia

22.03.2021