Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Układ regulatora nastaw maszyny produkcyjnej oraz sposób regulowania nastaw maszyny produkcyjnej

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

414653

Patent office submission date

02.11.2015

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

10/2017

Made public date

08.05.2017

Granting and maintaining protection

Protection law number

228120

Date of obtaining the right

07.06.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

02/2018

Made public date

28.02.2018