Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe amoniowe ciecze jonowe (4-chloro-2-metylofenoksy)octany(alkoksymetylo)[3-(metakryloiloamino)propylo]dimetyloamoniowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

410372

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

04.12.2014

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

12/2016

Data upublicznienia

06.06.2016

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230785

Data otrzymania prawa

14.08.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

12/2018

Data upublicznienia

31.12.2018