Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

1-Alkilopiperydyniowe protonowe ciecze jonowe z anionem tiocyjanianowym oraz sposób ich otrzymywania

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

406107

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

18.11.2013

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

11/2015

Data upublicznienia

25.05.2015

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

225752

Data otrzymania prawa

06.12.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

05/2017

Data upublicznienia

31.05.2017