Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

1-Alkilopiperydyniowe protonowe ciecze jonowe z anionem tiocyjanianowym oraz sposób ich otrzymywania

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

406107

Patent office submission date

18.11.2013

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

11/2015

Made public date

25.05.2015

Granting and maintaining protection

Protection law number

225752

Date of obtaining the right

06.12.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

05/2017

Made public date

31.05.2017