Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Barbara Górska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

barbara.gorska@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 86

ORCID

0000-0002-6631-3945

ResearcherID

G-2427-2018

Google Scholar

ZSxs66QAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (2)

Wyniki (9)