Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Piperydyniowe ciecze jonowe z anionem 4-(4-chloro-2-metylofenoksy)butanianowym oraz sposób ich wytwarzania i zastosowanie jako herbicydów

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

410064

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

04.11.2014

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

10/2016

Data upublicznienia

09.05.2016

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229309

Data otrzymania prawa

08.11.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

07/2018

Data upublicznienia

31.07.2018