Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Protonowe ciecze jonowe z kationem 1-(N-propylo-N-(2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo)karbamoilo) imidazoliowym i anionem organicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

416070

Patent office submission date

08.02.2016

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

17/2017

Made public date

16.08.2017

Granting and maintaining protection

Protection law number

231439

Date of obtaining the right

24.10.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

02/2019

Made public date

28.02.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.