Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Protonowe ciecze jonowe z kationem 1-(N-propylo-N-(2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo)karbamoilo) imidazoliowym i anionem organicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

416070

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

08.02.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

17/2017

Data upublicznienia

16.08.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231439

Data otrzymania prawa

24.10.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

02/2019

Data upublicznienia

28.02.2019