Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Ciecze jonowe z kationem buteno-1,4-bis(tributyloamoniowym) oraz anionami herbicydowymi z grupy fenoksykwasy, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

419417

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

10.11.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

11/2018

Data upublicznienia

21.05.2018

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231440

Data otrzymania prawa

25.10.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

02/2019

Data upublicznienia

28.02.2019