Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano-1, X-bis(decylodimetyloamoniowym) oraz anionem azotanowym(V), sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

419453

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

14.11.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

11/2018

Data upublicznienia

21.05.2018

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231443

Data otrzymania prawa

25.10.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

02/2019

Data upublicznienia

28.02.2019