Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

3,6-dichloro-2-metoksybenzoesany alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

418890

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

28.09.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

08/2018

Data upublicznienia

09.04.2018

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231526

Data otrzymania prawa

04.10.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

03/2019

Data upublicznienia

29.03.2019