Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Dwufunkcyjne ciecze jonowe z kationem cyprokonazolu i anionem pochodzącym od fenoksykwasu, sposoby ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy i herbicydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

417607

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

16.06.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

26/2017

Data upublicznienia

18.12.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231598

Data otrzymania prawa

16.11.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

03/2019

Data upublicznienia

29.03.2019