Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sole N-benzylotritikonazolu, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

422797

Patent office submission date

26.09.2017

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

08/2019

Made public date

08.04.2019

Granting and maintaining protection

Protection law number

233297

Date of obtaining the right

14.06.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

09/2019

Made public date

30.09.2019