Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Ciecz jonowa z kationem heksadecylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-dimetyloamoniowym i anionem ibuprofenianowym, sposób jej otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

430342

Patent office submission date

24.06.2019

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

27/2020

Made public date

28.12.2020

Granting and maintaining protection

Protection law number

237858

Date of obtaining the right

21.01.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

12/2021

Made public date

14.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.