Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Kąpiel do niklowania

Creators

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention / utility model

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

426582

Patent office submission date

07.08.2018

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

04/2020

Made public date

10.02.2020

Granting and maintaining protection

Protection law number

238437

Date of obtaining the right

24.05.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

21/2021

Made public date

23.08.2021