Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Tłumik jednoosiowy dla układów bezpieczeństwa bram, drzwi lub okien

Creators

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

426913

Patent office submission date

05.09.2018

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

06/2020

Made public date

09.03.2020

Granting and maintaining protection

Protection law number

238840

Date of obtaining the right

01.07.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

28/2021

Made public date

11.10.2021