Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Hasan Al-Rifaie

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

hasan.al-rifaie@put.poznan.pl

Telefon

61 665 58 93

ORCID

0000-0002-2984-1247

ResearcherID

R-1501-2017

Google Scholar

FJHXBB4AAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (4)

Książki (1)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (2)

Recenzje prac dyplomowych (1)