Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Ekran przeciwwybuchowy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

ME Wielkopolska Sp.z o.o.

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

418079

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

24.07.2016

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230616

Data otrzymania prawa

19.06.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

11/2018

Data upublicznienia

30.11.2018