Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Forma wtryskowa zawierająca wkładki chłodzące zwiększające aktywną powierzchnię wymiany ciepła

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

424235

Patent office submission date

09.01.2018

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

15/2019

Made public date

15.07.2019

Granting and maintaining protection

Protection law number

238282

Date of obtaining the right

26.04.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

18/2021

Made public date

02.08.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.