Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób wytwarzania koloidów złota przy zastosowaniu kwasu lignosulfonowego i jego soli

Twórcy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

401719

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

22.11.2012

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230861

Data otrzymania prawa

24.08.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

12/2018

Data upublicznienia

31.12.2018