Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Płyta trójwarstwowa z rdzeniem wykonanym z kompozytu zbudowanego z naprzemiennie ułożonych pasm auksetycznych

Creators

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

419207

Patent office submission date

21.10.2016

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

09/2018

Made public date

23.04.2018

Granting and maintaining protection

Protection law number

239610

Date of obtaining the right

09.09.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

38/2021

Made public date

20.12.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.