Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób otrzymywania czwartorzędowych polimerów amoniowych z anionem siarczanowym (VI)

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

412744

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

16.06.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230972

Data otrzymania prawa

14.09.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

1/2019

Data upublicznienia

31.01.2019