Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Przyrząd do usuwania wypływki po zgrzewaniu doczołowym polimerowych pasów cięgnowych

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

430823

Patent office submission date

06.08.2019

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

03/2021

Made public date

08.02.2021

Granting and maintaining protection

Protection law number

240688

Date of obtaining the right

02.03.2022

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

21/2022

Made public date

23.05.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.