Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób otrzymywania tworzywa poli(chlorek winylu)-tlenek nieorganiczny/lignina

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Co-owner institution name

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

412741

Patent office submission date

16.06.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

230971

Date of obtaining the right

17.09.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

1/2019

Made public date

31.01.2019