Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób otrzymywania tworzywa poli(chlorek winylu)-tlenek nieorganiczny/lignina

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

412741

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

16.06.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230971

Data otrzymania prawa

17.09.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

1/2019

Data upublicznienia

31.01.2019