Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Cienkościenna belka o przekroju ceowym z zagiętym środnikiem

Creators

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

utility model

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

129861

Patent office submission date

25.10.2021

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

30/2021

Made public date

14.11.2017

Granting and maintaining protection

Protection law number

072499

Date of obtaining the right

14.01.2022

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

14/2022

Made public date

04.04.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.