Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób wytwarzania spieków tytanowych ze stopów tytanu lub kompozytów na osnowie tytanowej o kształcie otwartych lub zamkniętych tulejek o litych lub porowatych ściankach

Creators

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

426230

Patent office submission date

06.07.2018

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

02/2020

Made public date

13.01.2020

Granting and maintaining protection

Date of obtaining the right

11.03.2022

Country / region

Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.