Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Urządzenie do sterylizacji produktów spożywczych z kaskadowym systemem schładzania oraz zintegrowany układ do wykorzystania ciepła poprocesowego

Creators

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention

Co-owner institution name

Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

414355

Patent office submission date

13.10.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

230834

Date of obtaining the right

13.08.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

12/2018

Made public date

31.12.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.