Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Urządzenie do sterylizacji produktów spożywczych z kaskadowym systemem schładzania oraz zintegrowany układ do wykorzystania ciepła poprocesowego

Twórcy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

414355

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

13.10.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230834

Data otrzymania prawa

13.08.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

12/2018

Data upublicznienia

31.12.2018