Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe amoniowe ciecze jonowe z kationem tetraalkiloamoniowym i anionem 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionianowym oraz sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako herbicydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

421242

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

07.04.2017

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231616

Data otrzymania prawa

22.11.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

3/2019

Data upublicznienia

29.03.2019