Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe alkoksymetylo(2-hydroksyetylo)dietyloamoniowe ciecze jonowe z słodkimi anionami, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako środek do zabezpieczania powierzchni przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

411286

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

16.02.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

227121

Data otrzymania prawa

19.05.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

10/2017

Data upublicznienia

31.10.2017