Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe alkoksymetylodi(2-hydroksyetylo)metyloamoniowe ciecze jonowe z słodkim anionem oraz sposób ich wytwarzania

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

410425

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

09.12.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

228317

Data otrzymania prawa

19.05.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

03/18

Data upublicznienia

30.03.2018