Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Metoda określania optymlnego rozmieszczenia kanałów dostrczających powietrze do procesu spalania paliw stałych dla palinków retortowych

Creators

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport
[2.10] Environmental engineering, mining and energy

PAT number

2263

Type of protection law

invention

Co-owner institution name

Politechnika Poznańska
Elektrorecykling Polska Sp. z o.o.
Ecoprotech Sp z o.o.

Submission, granting and maintenance of protection

Submission for country / region

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

436789

Patent office submission date

28.01.2021

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

31/2022

Made public date

01.08.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.