Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Słup do mocowań panelowych ekranów przeciwwybuchowych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

ME Wielkopolska Sp. z o.o.

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

418078

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

24.07.2016

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

232325

Data otrzymania prawa

22.01.2019

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

6/2019

Data upublicznienia

28.06.2019